371(J) Non-Teaching Recruitment

 

Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Non-Teaching Re-notification
೦೨ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Notification Group A and Group B
೦೩ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Notification Group C and Group D
೦೪ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J)  Application Form

 

ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ “Research Assistant” ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆವ್ಹಾನಿಸುವ ಕುರಿತು
Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೦೧/೦೬/೨೦೧೯ Recruitment of Research Assistant Notification
೦೨ ೦೧/೦೬/೨೦೧೯ Application Form