೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ  

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
೦೧
ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೫ vc@kswu.ac.in
೦೨
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

೦೮೦–೨೨೨೬೩೩೨೭

೦೮೩೬-೨೪೪೭೫೫೪
೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in

jdce2010@gmail.com

೦೩
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯ egudte@yahoo.com
೦೪
ಪ್ರೊ.ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ
ಡೀನರು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ, ಅಮವಿವಿ,
ಸಿಂಡಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು
ವಿಜಯಪುರ – 586101
 ೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
೦೫
ಡಾ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಮಾಜ
ವಿಳಾಸ:-ವೀರಂಗ ಅಯುರ್ವೇದಾಲಯ, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್,
ಮುಧೋಳ- 587313

೯೪೪೮೩೨೭೯೨೪

jyotsnacs08@gmail.com

೦೬
ಪ್ರೊ.ವಿ.ಸಿ.ಸವದಿ 
“ಶ್ರೀಗೌರಿ” ಮಿಚಗನ್ ಕಂಪೌಂಡ್
ಸಪ್ತಾಪುರ ಧಾರವಾಡ - ೫೮೦೦೦೧

೮೯೭೧೪೮೮೧೬೦

virupaxapasavadi@gmail.com

೦೭
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

 

 
೦೮ ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ    
೦೯ ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ    
೧೦
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
 
೧೧
ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟೇಶ್
‘ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾ’ ನಿಲಯ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಕ್ಕಳು
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿಎಲ್‍ಡಿಇ ರಸ್ತೆ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
9448215867 / 7975181755 venkatesh.bharat@gmail.com
೧೨ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿವೇದಿತಾ,
ನಂ.946, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹಡದಿ ರಸ್ತೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ – 577004,
7892300085 / 9663467678
nivedithagiriraj@gmail.com
೧೩
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೆಲ್ಲೂರು
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ:16, ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರ
ಬಿಎಲ್‍ಡಿಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು
ಎದುರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ -580008,
9731191011 / 9845108735 laxmitellur@gmail.com
೧೪
ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಬಿ.ಕಂಬಾರ್
ನಂ19-1-290, ‘ಸೌಮ್ಯ  ನಿಲಯ’
ಮಹಾದೇವ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವನಗರ(ಎಸ್)
ಬೀದರ್ -585401
94490760290 devindraka8@gmail.com
೧೫ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ
‘ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿಲಯ’ ನಂ:5 
11ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 
ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು – 560072
9591745645 shilpatani@gmail.com
೧೬
ಡಾ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಹೆತಸಮ್, 
ನಂ 737/1 ಓ ಡೆನಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ, 
ಸೌತ ಓಕೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್‍ಸನ್ ಪೇಟೆ, 
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ – 563113.
9886881149 ahetasham@ymail.com
೧೭
ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಾ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,ಅಮವಿವಿ,
ಸಿಂಡಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೮೪೯೬೦೫೯೦೯೮ vijayakorishetti@gmail.com
೧೮
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
೦೮೩೧ -೨೪೩೩೮೬೦ 
೯೪೮೧೮೩೮೭೩೩ 
commissioner.pue.@gmail.com
೧೯
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೨೨೫೧೦೧೧
೨೨೦೩೨೫೬೨
೯೯೦೦೯೬೦೨೩೩
 
೨೦
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ
೦೮೦ -೨೨೨೬೩೩೨೭ 
೦೮೦-೨೨೨೧೧೯೦೬ 
cpi.edu.sgkar@kar.nic.in
೨೧
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ವೈದೀಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು 

೦೮೦-೨೨೮೭೦೦೬೦ 

dmekarnataka@yahoo.com
೨೨
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೫೧ registrarkswub@gmail.com
೨೩
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೨೩ reg.e@kswu.ac.in