ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

Tenders

 

Sl.No Title Download
1 E-tender for Publications of Prasaranga Degree Language Text Books Download
2 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗು ಬಿಡಿ ಕಾಗದಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು Download
3 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ Download