College Development Council (CDC)

 Check CDC Circulars

ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 

ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಡಿಸಿ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ.  ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ  ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷತ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿಸಿಯು ಯುಜಿಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


ಸಿಡಿಸಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಯಿದೆ 2000 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಥಾನಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ತಂಡಗಳು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‍ನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

ಸಿಡಿಸಿ ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು:
•    ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆÉ ಬೃಹತ/ಕಿರು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು.

•    ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

•    ಇತರ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

•    ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿ.ಎಚ್‍ಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ/ ಸೆಮಿನಾರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಧನಸಹಾಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಕಿರು ಮತ್ತು ಬೃಹತ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

•    ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗÀ ಕಾಯಿದೆ 1956 ರ 2(ಎಫ್) ಮತ್ತು 12(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

•    ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುμÁ್ಠನ ಮಾಡುವುದು. ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಧನಸಹಾಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಬೃಹತ ಮತ್ತು ಕೀರು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

•    ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ   ಪೋರ್ಟಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಆಅಈII ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ   ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

•    ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವೃತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

•    ಯುಜಿಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಕಡೆಗೆ  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.

•    ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯ (ಅPಇ) ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.

•    ನ್ಯಾಕ್ ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.

•    ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

•    ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿವುದು.

 

ಒಟ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿಧ ಒಟ್ಟು
1 ಸರ್ಕಾರಿ-17                                               ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ-16                           ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ರಹಿತ-139 172

 

 

f¯Éè

PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zsÀ

PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÀASÉå

©ÃzÀgÀ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

15

PÀ®§ÄgÀV

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

04

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

34

AiÀiÁzÀVj

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

07

PÉÆ¥Àà¼À

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

09

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

14

§¼Áîj

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

05

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

17

¨ÁUÀ®PÉÆÃl

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

03

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

09

¨É¼ÀUÁ«

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

07

zsÁgÀªÁqÀ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

05

 

UÀzÀUÀ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

04

ºÁªÉÃj

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

03

PÁgÀªÁgÀ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

avÀæzÀÄUÀð

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

02

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

03

zÁªÀtUÉgÉ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

²ªÀªÉÆUÀÎ

¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ¤vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

--

SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

01

 

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ :

ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಜಿ. ರಜಪೂತ
ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ-08
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 6364546211