ನಿರ್ದೇಶಕರು  & ಸಂಯೋಜಕರು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಂಚೆ
೦೧ ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಇ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೮ madaridm@gmail.com
೦೨ ಡಾ. ಬಾಬು ಲಮಾಣಿ ಕೌಶಲ್ಯ-ಮಹಿಳಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೨೫ babu@kswu.ac.in
೦೩ ಡಾ. ಸಕ್ಫಾಲ ಹೂವಣ್ಣ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಘಟಕ, ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಘಟಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೪೮ hs.sakpal@gmail.com
೦೪ ಡಾ. ವೆಂಕೋಬ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೪೬ venkobkattimani@rediffmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಜಿ. ತಡಸದ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಐ ಕ್ಯೂ ಎ ಸಿ ಕೋಶ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೧೨ pgtadasad@gmail.com
೦೬ ಪ್ರೊ. ನಾಮದೇವ ಎಮ್. ಗೌಡ ಉರ್ದು  ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೬ namdevgouda@gmail.com
೦೭ ಡಾ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗಿರಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ skgiri2748@gmail.com
೦೮ ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ  ಸಂಯೋಜಕರು ೯೮೮೦೩೨೪೩೨೫ mallesh.baligar6@gmail.com
೦೯ ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಬೆಂಗಾರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೧೮/೯೮೮೬೭೩೮೪೯ shwetha.bengare@gmail.com
೧೦ ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಅನನ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪುನರುತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೮೫ vijayakorishetti@gmail.com
೧೧ ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ ಧಾಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೪೬ dmjyoti@yahoo.com
೧೨ ಪ್ರೊ. ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಟೆಲೆ ಎಜ್ಯುಕೇಶ ಸಂಯೋಜಕರು ೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
೧೩ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿ. ಸೊನಾರ Parent Alumni Association ಸಂಯೋಜಕರು ೯೪೮೦೨೬೭೫೦೨ gbsonar@kswu.ac.in
೧೪ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ  ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ ggrajput@kswu.ac.in
೧೫ ಡಾ. ಕಿರಣ ಜಿ. ಎನ್ ಕನಕದಾಸ ಪೀಠ ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೪೬ kirannagappa@gmail.com
೧೬ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ ಶಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೬  
೧೭
ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೋಶ ಸಂಯೋಜಕರು ೯೮೪೫೯೮೮೪೮೯ mallikswt@gmail.com
೧೮ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್. ಮಠಪತಿ Industry Institution-Society Linkage ಸಂಯೋಜಕರು    
೧೯ ಡಾ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಬಿ. ಸುರಪುರ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಯೋಜಕರು ೮೭೬೨೦೭೫೦೮೫ surpurashokkumarb@gmail.com
೨೦ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ಪಿ. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ Youth Redwing ಸಂಯೋಜಕರು    
೨೧ ಪ್ರೊ. ನಾಮದೇವ ಎಮ್. ಗೌಡ ಎನ್.ಎಸ.ಎಸ ಘಟಕ ಸಂಯೋಜಕರು ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೪೮ nsskswub@gmail.com
೨೨ ಡಾ. ಶಾಂತಾದೇವಿ ಟಿ. ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು    
೨೩
ಡಾ. ರಾಠೋಡ ಗುಲಾಬ ಸೊಮಾ
ಡಾ. ಕಲಾವತಿ ಹೆಚ್. ಕಾಂಬಳೆ
  ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ    
೨೪
ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಬೆಂಗಾರೆ
ಡಾ. ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗೇರ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ. ನ್
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಸಣ್ಣಕ್ಕನವರ
ನಿಲಯ ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು    
೨೫ ಶ್ರೀಮತಿ.ಶೀಥಲರಾಣಿ ಕವಳೆ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಕರು    
೨೬ ಪ್ರೊ. ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಮೀಡಿಯಾ  ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಯೋಜಕರು ೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
೨೭ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಕೋಶ ಸಂಯೋಜಕರು   azizmakandar@gmail.com