371(j) Non Teaching Posts Recruitment

 

೩೭೧(ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೋಧಕೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ್: ೨೪/೧೧/೨೦೧೯ ರಂದು ೧೧ ಘಂಟೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

 

Sl.No Title View Details
01  371(J)-Non-Teaching Posts: Selected Candidates List for Various posts View Details
02  371(J)-Non-Teaching Posts : Regarding Computer Operator Interview Schedule View Details
03  371(J)-Non-Teaching Posts : Computer Operator Interview Post-poned Notification View Details
04  371(J)-Non-Teaching Posts : Corrigendum regarding Computer Operator post View Details
05  The details of Eligible candidates for the post of Peon,Ayah,Lineman View Details
06  The details of Non-eligible candidates for the post of Peon,Ayah,Lineman View Details
07  371(J)-Non-Teaching Posts : Interview Time Table for Office Superintendent,Aaya,Peon,Fitter,Lineman Posts View Details
08  371(J)-Non-Teaching Posts : Office Superintendent Marks List View Details
09  371(J)-Non-Teaching Posts : Key Answers of Office Superintendent Post View Details
10  371(J)-Non-Teaching Posts : Interview Time Table View Details
11  371(J)-Non-Teaching Posts : Merit List View Details
12  371(J)-Non-Teaching Posts : Merit Cum Short List View Details
13  371(J)-Non-Teaching Posts : Allotment of Register Numbers for Office Superintendent Post View Details
14  371(J)-Non-Teaching Posts : Office Superintendent Written test Time Table View Details
15  The details of eligible/non-eligible candidates for written test for the post of Office Superintendent View Details
16  371(J)-Non-Teaching Posts : Marks Sheets View Details
17 371(J)-Non-Teaching Posts : Key Answers of Lab Assistant Post View Details
18 371(J)-Non-Teaching Posts : Key Answers of Computer Operator Post View Details
19 371(J)-Non-Teaching Posts : Key Answers of FDA Post View Details
20 371(J)-Non-Teaching Posts : Key Answers of Assistant Registrar Post View Details
21 371(J)-Non-Teaching Posts : Key Answers of Staff Nurse/ANM Post View Details
22 371(J)-Non-Teaching Posts: Notice Regarding Written Examination Time Table View Details
23 371(J)-Non-Teaching Posts-Written Exam Time Table & Exam Pattern View Details
24 371(J)-Non-Teaching Posts-Allotment of Register Numbers for Candidates for Written Test View Details
25  Notice for Candidates having "Case Pending in the Court" View Details
26 Admit Card for the written test on 24/11/2019 View Details
27 371(j) Non Teaching Posts Recruitment Notification View Details
28 The details of eligible/non-eligible candidates for written test for various posts View Details
29  Syllabus & Exam Pattern for written examination View Details
30 Rejected Candidates List View Details
31 List of Candidates not eligible for the post of Assistant Registrar  View Details