ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ

 

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು    :    ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಗೀತ (ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯನ), ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಂಗೀತ (ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯನ), 
                                          ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಗೀತ (ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯನ), 

ಕೋರ್ಸಿನ ಅವಧಿ            :     ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಗೀತ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ (2 ವರ್ಷ) 
                                    ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ 
                                    ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 
                     
ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಮಾಣ            :    20 (15+5 ಬಾಹ್ಯಮೂಲ)

ಎಂ.ಮ್ಯುಜಿಕ್ ಅರ್ಹತೆ       : ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ B. Music  ಪದವಿ ಅಥವಾ B.A ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪವಿಯನ್ನು                                                   ಹೊಂದಿರಬೇಕು. (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 50%  ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ-1 45% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು).

                             ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ (ಗಾಯನ) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕೃತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ  ಯಾವುದಾದರೂ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು (ಸಾಮಾನ್ಯವರ್ಗ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50% ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 45% ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು).
                                  
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ:               ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್:                    10ನೆಯ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರು

 

ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿ. ಸೊನಾರ
ಪದನಾಮ  ಸಂಯೋಜಕರು (I/C), ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ
Dr.MPB
ಪ್ರೊಫೈಲ್  ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೬
ಮಿಂಚೆ gbsonar@kswu.ac.in

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಹೆಸರು ವಿಧ್ಯಾರ್ಹತೆ   ಪದನಾಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್
ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿ. ಸೊನಾರ ಎಂ.ಎ,ಎಂ.ಫಿಲ್,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು 

 

ಕೋರ್ಸಿನ ಮಹತ್ವ            :    

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ 
ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮುಂತಾದ ಲಲಿತ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕರನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು. ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಇತರ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುವುದು. ಕಲಾಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನೀಡುವುದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವದು ಹಾಗೂ ಕಲಾಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ:

ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿ. ಸೊನಾರ
ಸಂಯೋಜಕರು (I/C), ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೬
ಮಿಂಚೆ: gbsonar@kswu.ac.in