೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
೦೧
ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೫ vc@kswu.ac.in
೦೨
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

೦೮೦–೨೨೨೬೩೩೨೭

೦೮೩೬-೨೪೪೭೫೫೪
೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in

jdce2010@gmail.com

೦೩
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯ egudte@yahoo.com
೦೪
Vacant
   
೦೫ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಸಿ.ಸವದಿ 
“ಶ್ರೀಗೌರಿ” ಮಿಚಗನ್ ಕಂಪೌಂಡ್
ಸಪ್ತಾಪುರ ಧಾರವಾಡ - ೫೮೦೦೦೧
೮೯೭೧೪೮೮೧೬೦ virupaxapasavadi@gmail.com
೦೬
ಡಾ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಮಾಜ
ವಿಳಾಸ:-ವೀರಂಗ ಅಯುರ್ವೇದಾಲಯ, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್,
ಮುಧೋಳ- 587313

೯೪೪೮೩೨೭೯೨೪

jyotsnacs08@gmail.com

೦೭
ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟೇಶ್
‘ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾ’ ನಿಲಯ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಕ್ಕಳು
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿಎಲ್‍ಡಿಇ ರಸ್ತೆ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೯೪೪೮೨೧೫೮೬೭ / ೭೯೭೫೧೮೧೭೫೫ venkatesh.bharat@gmail.com
೦೮ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿವೇದಿತಾ,
ನಂ.946, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹಡದಿ ರಸ್ತೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ – 577004,
೭೮೯೨೩೦೦೦೮೫ / ೯೬೬೩೪೬೭೬೭೮
nivedithagiriraj@gmail.com
೦೯
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೆಲ್ಲೂರು
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ:16, ಮಲಪ್ರಭಾ ನಗರ
ಬಿಎಲ್‍ಡಿಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು
ಎದುರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ -580008,
೯೭೩೧೧೯೧೦೧೧  / ೯೮೪೫೧೦೮೭೩೫ laxmitellur@gmail.com
೧೦
ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಬಿ.ಕಂಬಾರ್
ನಂ19-1-290, ‘ಸೌಮ್ಯ  ನಿಲಯ’
ಮಹಾದೇವ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವನಗರ(ಎಸ್)
ಬೀದರ್ -585401
೯೪೪೯೦೭೬೦೨೯೦ devindraka8@gmail.com
೧೧ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ
‘ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿಲಯ’ ನಂ:5 
11ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 
ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು – 560072
೯೫೯೧೭೪೫೬೪೫ shilpatani@gmail.com
೧೨
ಡಾ. ಗುಲೇ ಆರಿಫ
W/o ರೆಮೇಶ.ಎಚ್.ಎನ್
ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯಲ್ ಲೇಔಟ, ನಂ:3 ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯಲ್ ಲೇಔಟ, ಕ್ರøಸಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೋಗಾದಿ , ಮೈಸೂರು -570026

೯೪೮೦೪೫೧೧೦೦ / ೯೪೪೯೧೧೨೮೬೮

draruraj@gmail.com
೧೩
ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾನದಾರ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  
ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕರಾಅಮವಿವಿ
೦೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭ azizkswu@gmail.com
೧೪
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
೦೮೩೧ -೨೪೩೩೮೬೦ 
೯೪೮೧೮೩೮೭೩೩ 
commissioner.pue.@gmail.com
೧೫
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೨೨೫೧೦೧೧
೨೨೦೩೨೫೬೨
೯೯೦೦೯೬೦೨೩೩
 
೧೬
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ
೦೮೦ -೨೨೨೬೩೩೨೭ 
೦೮೦-೨೨೨೧೧೯೦೬ 
cpi.edu.sgkar@kar.nic.in
೧೭
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ವೈದೀಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು 

೦೮೦-೨೨೮೭೦೦೬೦ 

dmekarnataka@yahoo.com
೧೮
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೫೧ registrarkswub@gmail.com
೧೯
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೨೩ exambijapur@kswu.ac.in